Veress Sándor

Szonatina hegedűre és csellóra

Előadók: Miranda Liu (hegedű), Szabó Judit (cselló)

A bartókot és Kodályt követő zeneszerző nemzedék egyik nagy alakja, az elődei nyomában járó VErESS Sándor Kodály tanítvá- nya volt. A háború után, a kommunista fordulatot követően hagyta el az országot, és Svájcban telepedett le. Az ő tanítványa volt, több jelentős előadó mellett, Heinz Holliger. Veress Sándor fi atalkori, 21 évesen komponált Szonatina hegedűre és csellóra című darabjában népzenei ihletésű részletekre fi gyelhetünk fel, és észrevehető a mester, Kodály hatása. Veress hangja ekkor még nem kristályosodott ki – mint más ekkoriban született műve is, mintha egy mese illusztrációja lenne –, de már érezni, különösen a sirató részben, a későbbi nagy szerzőt.